Category Archives: सामा चकेवा

दिल्ली मे सामा चकेवा

भाई-बहिनक स्नेहक प्रतीक के रूप मे मनाबए जाए वाला लोकपर्व सामा चकेवा के आखिरी दिन 10.11.2011 के राजधानी दिल्ली के त्रिवेणी कला संगम मे “माटी“ व “यूथ ऑफ मिथिला“ के तरफ सं एकटा कार्यक्रमक आयोजन कएल गेल.एहि मे दिल्ली मे … Continue reading

Posted in दिल्ली, मिथिला, मैथिली, यूथ ऑफ मिथिला, सामा चकेवा | 1 Comment

मुक्तिपर्व सामा चकेवा

दिल्लीक श्रीराम सेंटर… लागल जेना गाम मे दुर्गापूजा मे भs रहल नाटक देखि रहल छी. अंतर बस एतबा जे एहिठाम लाइट-साउंड के नीक इंतजाम रहैत अछि आओर प्रकाश झाजी सन नीक मांजल निर्देशकक डायरेक्शन रहय छनि. सामाक भूमिका मे स्वपना … Continue reading

Posted in दिल्ली, मैथिली, मैलोरंग, श्रीराम सेंटर, सामा चकेवा | 1 Comment

श्रीराम सेंटर मे सामा चकेवा

Posted in दिल्ली, नाटक, मैथिली, श्रीराम सेंटर, सामा चकेवा

भाई बहिन केर प्रेमक पावनि सामा-चकेवा…

भाई-बहिन… पति-पत्नी केर प्रेमक पावनि सामा-चकेवा दिल्ली मे धूमधाम सं मनाएल गेल. दिल्ली के बिरला मंदिर वाटिका परिसर गाम-घरक आंगन-दलान मे बदलि गेल छल. माए-बहिन के उल्लास सं भरल छल पूरा वाटिका परिसर. हम सभ सेहो एकठाम एतेक मैथिल लोक … Continue reading

Posted in गाम सं दूर गामक गप्प, दिल्ली, पावनि- त्योहार, सामा चकेवा | 7 Comments

>भाई बहिन केर प्रेमक पावनि सामा-चकेवा…

> भाई-बहिन… पति-पत्नी केर प्रेमक पावनि सामा-चकेवा दिल्ली मे धूमधाम सं मनाएल गेल. दिल्ली के बिरला मंदिर वाटिका परिसर गाम-घरक आंगन-दलान मे बदलि गेल छल. माए-बहिन के उल्लास सं भरल छल पूरा वाटिका परिसर. हम सभ सेहो एकठाम एतेक मैथिल … Continue reading

Posted in गाम सं दूर गामक गप्प, दिल्ली, पावनि- त्योहार, सामा चकेवा | 7 Comments

दिल्ली मे सामा चकेवा

दिल्ली मे रहय वाला मैथिल भाई-बहिन लोकनि के लेल बड़ नीक खबर अछि. आई 21 तारीख रवि दिन बिरला मंदिर मे सामा चकेवा के कार्यक्रम भ रहल अछि. सामा चकेवा भाई बहिन के प्रेमक त्योहार अछि. गाम मे रहय छलहुं … Continue reading

Posted in गाम सं दूर गामक गप्प, पावनि- त्योहार, मिथिला- मैथिली, सामा चकेवा, delhi | 9 Comments

>दिल्ली मे सामा चकेवा

> दिल्ली मे रहय वाला मैथिल भाई-बहिन लोकनि के लेल बड़ नीक खबर अछि. आई 21 तारीख रवि दिन बिरला मंदिर मे सामा चकेवा के कार्यक्रम भ रहल अछि. सामा चकेवा भाई बहिन के प्रेमक त्योहार अछि. गाम मे रहय … Continue reading

Posted in गाम सं दूर गामक गप्प, पावनि- त्योहार, मिथिला- मैथिली, सामा चकेवा, delhi | 8 Comments