Category Archives: श्रृति झा

>आन्हर क रोल करब चुनौती छल: श्रृति झा

>अंग्रेजी साहित्यक पढ़ाई आ थियेटर करैत-करैत कखन सीरियल करै लगलथि इ श्रृति कए पता नहि चलल। ‘धूम मचाओ धूम’, ‘जिया जले’, ‘ज्योति’ आओर ‘शौर्य आ सुहानी’ सन सीरियल मे काज करि छोट पर्दा क जरिए…घर-घर मे पहचानल चेहरा श्रृति झा … Continue reading

Posted in मिथिला- मैथिली, विनीत उत्पल, श्रृति झा, सीरियल, Darbhanga | 1 Comment

आन्हर क रोल करब चुनौती छल: श्रृति झा

अंग्रेजी साहित्यक पढ़ाई आ थियेटर करैत-करैत कखन सीरियल करै लगलथि इ श्रृति कए पता नहि चलल। ‘धूम मचाओ धूम’, ‘जिया जले’, ‘ज्योति’ आओर ‘शौर्य आ सुहानी’ सन सीरियल मे काज करि छोट पर्दा क जरिए…घर-घर मे पहचानल चेहरा श्रृति झा … Continue reading

Posted in मिथिला- मैथिली, विनीत उत्पल, श्रृति झा, सीरियल, Darbhanga | 1 Comment