Category Archives: श्रीराम सेंटर

मुक्तिपर्व सामा चकेवा

दिल्लीक श्रीराम सेंटर… लागल जेना गाम मे दुर्गापूजा मे भs रहल नाटक देखि रहल छी. अंतर बस एतबा जे एहिठाम लाइट-साउंड के नीक इंतजाम रहैत अछि आओर प्रकाश झाजी सन नीक मांजल निर्देशकक डायरेक्शन रहय छनि. सामाक भूमिका मे स्वपना … Continue reading

Posted in दिल्ली, मैथिली, मैलोरंग, श्रीराम सेंटर, सामा चकेवा | 1 Comment

श्रीराम सेंटर मे सामा चकेवा

Posted in दिल्ली, नाटक, मैथिली, श्रीराम सेंटर, सामा चकेवा