Category Archives: विशेष दर्जा

विशेष राज्यक दर्जा पर गोपाल प्रसाद जीक आरटीआई

बिहार के विशेष राज्य दर्जा देबय के मामला मे भ रहल देरी पर आरटीआई कार्यकर्तागोपाल प्रसादजीक आरटीआई पर हुनका सरकार जवाब मिल गेलन्हि. गोपाल जीक सूचना केर अधिकार (आरटीआई) के तहत जे जानकारी मिलल अछि ओकर अनुसारविशेष दर्जा के मांग … Continue reading

Posted in आरटीआई, गोपाल प्रसाद, नीतीश कुमार, बिहार, विशेष दर्जा

>फेर विशेष दर्जा केर मांग- कि मिलत?

> केंद्र सरकार सं एक बेर फेर बिहार के विशेष दर्जा देबय के मांग कएल गेल अछि. ई मांग केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी जी सं राज्यक वित्त मंत्री सभक बैसार मे कएल गेल. ई बैसार आम बजट के तैयारी … Continue reading

Posted in बजट, बिहार, विकास, विशेष दर्जा, Bihar, Budget, Sushil Modi | 1 Comment

फेर विशेष दर्जा केर मांग- कि मिलत?

केंद्र सरकार सं एक बेर फेर बिहार के विशेष दर्जा देबय के मांग कएल गेल अछि. ई मांग केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी जी सं राज्यक वित्त मंत्री सभक बैसार मे कएल गेल. ई बैसार आम बजट के तैयारी के … Continue reading

Posted in बजट, बिहार, विकास, विशेष दर्जा, Bihar, Budget, Sushil Modi | 1 Comment