Category Archives: गोपाल प्रसाद

विशेष राज्यक दर्जा पर गोपाल प्रसाद जीक आरटीआई

बिहार के विशेष राज्य दर्जा देबय के मामला मे भ रहल देरी पर आरटीआई कार्यकर्तागोपाल प्रसादजीक आरटीआई पर हुनका सरकार जवाब मिल गेलन्हि. गोपाल जीक सूचना केर अधिकार (आरटीआई) के तहत जे जानकारी मिलल अछि ओकर अनुसारविशेष दर्जा के मांग … Continue reading

Posted in आरटीआई, गोपाल प्रसाद, नीतीश कुमार, बिहार, विशेष दर्जा