Category Archives: गीता

>आब मैथिली मे गीता…

> रामायण के बाद आब गीता सेहो मैथिली मे आबि गेल अछि. मैथिली मे ई नवका गीता लिखलखिन्ह मधुबनी जिला के रुद्रकांत पाठक जी. रुद्रकांत जी रहिका ब्लॉक के सतलखा पाठकटोल सं छथिन्ह. पाठक टी रिटायर टीचर छथिन्ह. हिनकर गीता … Continue reading

Posted in कथा-पिहानी, गीता, पोथी, मधुबनी, मिथिला- मैथिली, रुद्रकांत | 7 Comments

आब मैथिली मे गीता…

रामायण के बाद आब गीता सेहो मैथिली मे आबि गेल अछि. मैथिली मे ई नवका गीता लिखलखिन्ह मधुबनी जिला के रुद्रकांत पाठक जी. रुद्रकांत जी रहिका ब्लॉक के सतलखा पाठकटोल सं छथिन्ह. पाठक टी रिटायर टीचर छथिन्ह. हिनकर गीता केर … Continue reading

Posted in कथा-पिहानी, गीता, पोथी, मधुबनी, मिथिला- मैथिली, रुद्रकांत | 7 Comments