Category Archives: किडनी

आशुतोष अस्थाना जीके मदद करिऔ…

आशुतोष अस्थाना जीके अहांक मदद केर जरूरत छनि.37 साल के आशुतोष अस्थाना जी साल भर से बीमार छथिन्ह. हिनकर किडनी खराब भ गेल छनि. आशुतोष जी बिहार बिजली विभाग मे लिपिक छथिन्ह.मुदा बीमार होए के कारण कई मास सं नौकरी … Continue reading

Posted in आशुतोष, किडनी, पटना, पीजीआई, मदद, लखनऊ