Category Archives: एफएम रेडियो. मधुबनी. मोतिहारी

>मधुबनी मे एफएम रेडियो…

> अपन मिथिला मे मैथिली एफएम रेडियो के धूम मचल अछि. नेपाल सं लागल सीमावर्ती इलाका मे करीब दर्जन भर एफएम रेडियो स्टेशन मैथिली मे कार्यक्रम प्रसारित करैत अछि. मुदा दुख के बात ई अछि जे अखन धरि एकोटा एफएम … Continue reading

Posted in एफएम रेडियो. मधुबनी. मोतिहारी, बेतिया, मिथिला- मैथिली, FM Radio, Maithili, Mithila | Leave a comment

मधुबनी मे एफएम रेडियो…

अपन मिथिला मे मैथिली एफएम रेडियो के धूम मचल अछि. नेपाल सं लागल सीमावर्ती इलाका मे करीब दर्जन भर एफएम रेडियो स्टेशन मैथिली मे कार्यक्रम प्रसारित करैत अछि. मुदा दुख के बात ई अछि जे अखन धरि एकोटा एफएम स्टेशन … Continue reading

Posted in एफएम रेडियो. मधुबनी. मोतिहारी, बेतिया, मिथिला- मैथिली, FM Radio, Maithili, Mithila