Category Archives: अशोक पाठक

>ब्रिटेन मे सम्मानित भेलाह बिहारी

> ब्रिटेन मे एकटा बिहारी डॉक्टर के सम्मानित करय के खबर मिलल अछि. ई सम्मान ब्रिटिश महारानी के तरफ सं छनि. सम्मानित होय वाला डॉक्टर छथिन्ह डॉ अशोक पाठक. डॉ अशोक पाठक जी ऑर्थोपेडिक सर्जन छथिन्ह. भारत आओर यॉर्कशायर मे … Continue reading

Posted in Award, अशोक पाठक, बिहार, ब्रिटेन, सम्मान, Bihar, britain, Pathak | Leave a comment

ब्रिटेन मे सम्मानित भेलाह बिहारी

ब्रिटेन मे एकटा बिहारी डॉक्टर के सम्मानित करय के खबर मिलल अछि. ई सम्मान ब्रिटिश महारानी के तरफ सं छनि. सम्मानित होय वाला डॉक्टर छथिन्ह डॉ अशोक पाठक. डॉ अशोक पाठक जी ऑर्थोपेडिक सर्जन छथिन्ह. भारत आओर यॉर्कशायर मे चिकित्सा … Continue reading

Posted in Award, अशोक पाठक, बिहार, ब्रिटेन, सम्मान, Bihar, britain, Pathak